พิธีเปิดงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

พิธีเปิดศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๔๗
วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗
ณ บริเวณสวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เปิดศูนย์บูร
เปิดศูนย์บูร
เปิดศูนย์บูร
เปิดศูนย์บูร
เปิดศูนย์บูร
เปิดศูนย์บูร
เปิดศูนย์บูร
เปิดศูนย์บูร
เปิดศูนย์บูร
โฆษณา

ประมวลภาพโครงการของสนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมวลภาพโครงการของสนง.วัฒนธรรม

ภาพองค์ประกอบศูนย์บูรณาการฯ

ภาพองค์ประกอบศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนประจวบคีรีขันธ์

… continue reading this entry.